KUJTOHU QË TË KESH

Një buzëqeshje perfekte

Është e rëndësishme për jetën e cdokujt dhe përmirëson vetëvlerësimin
FASETA DENTARE

Në Klinikat Giovanni Bona Dental Clinics i kushtojmë rëndësi shëndetit të dhëmbëve tuaj dhe estetikës së buzëqeshjes Për këtë arsye në rastin e dhëmbëve të vegjël hapësirave midis dhëmbëve dhëmbëve të errët të devitalizuar ne propozojmë futjen e Fasetave Dentare qeramike që ruajnë dhëmbin dhe nuk kërkojnë devitalizim të këtij të fundit

ÇFARË JANË FASETAT?

Ato janë proteza qeramike të testuara,të prodhuara dhe të çertifikuara nga laboratorët

Fasetat Dentare janë te çimentuar në sipërfaqen e jashtme të dhëmbit duke përdorur një çimento me rezistencë shumë të lartë

CILAT JANË HAPAT E VENDOSJES SË FASETAVE?

  • 1° VIZITË : Kryhet higjiena profesionale orale kryen grafitë intraorale dhe ekstraorale të pacientit dhe merren masat për të bërë Facetat e Përkohshme
  • 2° VIZITË : Bëhet anestezia lokale dhëmbët përgatiten me frezë të kalibruar që heqin deri në 0 5 mm smaltit në pjesën e përparme dhe skajin inciziv dhe masat merren për Fasetat Definitive dhe bëhet cementimi i provizorëve

Në fazën e përkohshme është jashtëzakonisht e rëndësishme të mos
kafshoni ushqime të forta ose ngjitëse , sepse fasetat mund të dëmtohen

  • 3° E 4° VIZITË : Provohen te gjitha fasetat dentare dhe çimentohen
KËSHILLAT QË DUHET TË NDIQEN PËR TË GJITHË PACIENTËT
null

Mirëmbajtje optimale të higjenës orale personale

null

Evitoni kafshimin e lapsave ose stilolapsave

null

Evitoni kafshimin e fijeve të ndryshme

null

Evitoni ushqime vecanërisht të vështira ( të tilla si karamele të forta, lëpirëse ose fruta të thata )

ZGJIDHJA IDEALE PËR TË RIGJETUR BUZËQESHJEN TUAJ