PËRSE

Dhëmballa e pjekurisë

MUND TË SHKAKTOJNË PROBLEME ?

Sepse shpesh këta dhëmbë nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për të dalë dhe për këtë arsye mund të shkaktojnë dhimbje infeksione dhe probleme të përtypjes

PËRSE TI HEQIM

Ata duhet të hiqen për të ruajtur dhëmbët ngjitur që shpesh në mungesë të hapësirës dhe vështirësisë në pastrimin e tyre mund të shkaktojnë karies Mosha e rekomanduar për heqjen e tyre është nga 18 në 25 vjeç Heqjet e dhëmballës së pjekurisë të kryera pas moshës 25 vjeç mund të çojnë në probleme me shërimin ose dhimbjen pas heqjes pasi rrënjët formohen plotësisht dhe lakohen për shkak të mungesës së hapësirës

KOMPLIKACIONET E MUNDSHME PAS
HEQJES SË DHËMBALLËS SË PJEKURISË

Mund të shfaqen ënjtje dhimbje të lehta dhe vështirësi në përtypje kështu që është e nevojshme të ndiqni udhëzimet në Protokollin Klinik në mënyrë rigoroze

DHËMBALLA E PJEKURISË

  • DHIMBJE : mbahet nën kontroll me një qetësues dhe mbajtjen e akullit në pjesën e operuar menjëherë pas operacionit dhe për të paktën 24 orë radhazi.
  • HEMORAGJI TË MUNDSHME : mund të mbahen nën kontroll nga kafshimi i garzës sterile në pjesën e operuar.
  • ENJTJA : kjo është një gjendje normale që nuk duhet të alarmoheni dhe është më e madhe kur akulli nuk përdoret.
  • ALVEOLITI PAS HEQJES : ka të bëjë një infeksion bakterial të zonës ku është hequr dhëmbi Shpesh ndodh në kushte të higjenës së dobët të gojës kështu që para se të bëni heqje gjithmonë këshillohet që të bëni një ose më shumë seanca të pastrimit profesional të dhëmbëve në Klinikë

Duke ndjekur protokollin farmakologjik në mënyrë të përpiktë kjo gjendje nuk ka gjasa të ndodhë

NË RAST GJAKËDERDHJEJE OSE TEMPERATURE

Në rast temperature mbi 38 5 ose sëmundje të përgjithshme kontaktoni menjëherë Klinikën për të shpjeguar simptomat e raportuara Mund të jetë e nevojshme të zëvendësohet antibiotiku me një më të fortë

CFARË DUHET BËRË NË DITËT
PAS NDËRHYRJES

Ndiqni rreptësisht protokollin post ndërhyrjes që merni menjëherë pas operacionit

CFARË TË MOS BËNI PAS NDËRHYRJES :
null

Mos e shpërlani gojën me ujë të nxehtë nëse ka gjakderdhje , por përdorni një shpëlarës goje Clorexitin për të shpëlarë gojën tuaj . Dhëmbët duhet të lahen rregullisht duke i kushtuar vëmendje zonës së operuar

null

Mos konsumon i pije të nxehtë ose ushqim. Mos aplikoni nxehtësi në zonën e fytyrës për të paktën 15/20 ditë pas operacionit

null

Shmangni pirjen e duhanit deri në shërimin e plotë.

null

Mos i lëndoni mishrat e dhëmbëve deri në shërimin e plotë

null

Mos merrni ilaçe që përmbajnë acid acetilsalicilik lloji i Aspirinës ) deri në rikuperimin e plotë

null

Nuk duhet të thithësh në zonën e nxjerrjes deri në rikuperimin e plotë

null

Mos e irritoni zonën me ushqime të vështira ose të ashpra deri në rikuperimin e plotë

null

Mos e përdorni metoden waterflow qe ka presion uji për higjenën orale deri në shërimin e plotë të gingivës

null

Mos praktikoni sporte të rënda ose aktivitet fizik deri në rikuperimin e plotë.