PËRSE TË ZGJIDHNI IMPLANTOLOGJINË

Me ngarkesë të menjëhershme

Implantologjia me ngarkesë të menjëhershme lejon zëvendesimin e të gjithë dhëmbëve të një arkate me një protezë provizore fikse që pas tre muajsh do të zëvendësohen me protezën fikse definitive

Implantet dentare mund të zëvendësojnë një dhëmb të vetëm ose një grup dhëmbësh duke rikthyer komfortin estetikën dhe besimin e humbur

Dhe në rastet e zëvendësimit total të dhëmbëve Implantologjia e menjëhershme është zgjedhja ideale e cila garanton dhe funksionalitetin e kafshimit

KOHË SHUMË E SHKURTËR
FUNKSIONALITET I MENJËHERSHËM
ULJE E KOSTOS
STIL MË I MIRË I JETËS
STIL MË I MIRË I JETËS
PAMJE NATYRALE

HAPAT E TEKNIKËS

  • VIZITA E PARË : ështe thelbësore të verifikohet fizibiliteti i ndërhyrjes. Në këtë takim do të vlerësohen të gjitha radiografitë e nevojshme për diagnostifikimin e rastit.
  • VIZITA E DYTË : Proçedohet me heqjen e dhëmbit dhe vendosjen e implantit Meren masat dhe ditën pasardhëse vendosen Protezat Provizore.
    Mesatarisht kërkohen të paktën tre ditë për të dhënë mundësinë për të kryër kontrollin e rradhës Më pas bëhen disa sutura të rezorbueshme të cilat mund dhe të mos hiqen që kështu pacienti kthehet pas tre muajsh për të vendosur dhëmbin definitiv
  • PAS TRE MUAJSH : protezat provizore zëvendësohen me ura fikse në material rezinë ose qeramikë. Nevojitet një periudhë prej të paktën një javë për marrjen e mases se protezës, provat e ndryshme dhe dorëzimin e protezës definitive
ANESTEZIA

Falë përvojës së fituar ndër vite , pranë Klinikës dentare Giovanni Bona janë në gjendje të kryejnë ndërhyrje pa dhimbje, si gjatë dhe pas operacionit

ZGJIDHJA IDEALE PËR TË RIGJETUR BUZËQESHJEN TUAJ

Dhe në mungesë të të gjithë dhëmbëve ose me dhëmbë të kompromentuar